Vodstvenim organom društva NK Ilirska Bistrica poteče mandat. Pred člani društva je zelo odgovorna naloga, namreč da poiščemo kompetentne kandidate, ki bodo prevzeli vodenje društva v naslednjem mandatu.

Na podlagi sklepa odpiramo kandidacijski postopek za vse organe društva, ki jih na podlagi Statuta NK Ilirska Bistrica voli občni zbor članstva.

V organe društva lahko kandidirajo samo člani društva s plačano članarino. Prijava kandidata za posamezni organ mora vsebovati osnovne podatke o kandidatu. Prijava kandidatov za predsednika društva mora vsebovati tudi program delovanja društva v naslednjem mandatnem obdobju. Vsi obrazci so objavljeni na spletni strani društva.

Kandidature je potrebno oddati v zaprti ovojnici priporočeno s povratnico na naslov društva: NK Ilirska Bistrica, Bazoviška 26, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom »ZA VOLITVE« do vključno 6.4.2016.

Volilna opravila, ki jih vodi volilna komisija so odprta od 7.3.2016 dalje do volilnega zbora članstva, ki bo v petek, 15.4.2016.

Prosimo vse člane, da čim prej posredujejo svoje predloge za kandidate oz. kandidature za organe društva na zgoraj navedeni naslov – kandidacijski postopek se odpira z 23.3.2016 in bo zaključen 6.4.2016.

SKLEP

Kandidacijski_obrazec nk

soglasje_h_kandidaturi_2016 nk