PETICIJA ZA ŠPORT

7. in 8. junija smo v NK Ilirska Bistrica podpisovali peticijo. Za ta korak smo se v vodstvu kluba odločili zato, ker moramo v zelo kratkem času sprejeti odločitve glede tekmovanj v naslednji sezoni.

ČLANI IN PODPORNIKI NK ILIRSKA BISTRICA PODPISUJEMO PETICIJO Z ZAHTEVO PO TAKOJŠNJEM ZAČETKU SOFINANCIRANJA DELOVANJA DRUŠTVA.
NAMENJENA JE VSEM V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, KI ODLOČAJO O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV IZ NASLOVA ŠPORTNIH DEJAVNOSTI.
DELOVANJE DRUŠTVA IN TEKMOVANJE V NASLJEDNJI SEZONI BREZ PODPORE LOKALNE SKUPNOSTI NE BO MOGOČE !

Glede na to, da je pravica do peticije ena izmed temeljnih človekovih pravic, je tudi njen namen, da lahko vsak vloži pobudo in tako na ta način opozori na morebitne nastale probleme v skupnosti.

Od VSEH pristojnih v Občini Ilirska Bistrica zahtevamo, da spoštujejo veljavno zakonodajo Občine tako, da varujejo koristi svojih občanov ter da opravljajo izvirne naloge, ki so določene. Ene izmed njih so tudi:
– da pospešujejo vzgojno izobraževanlo, društveno dejavnost;
– da s svojimi sredstvi zagotavljajo izvajanje dejavnosti na področju športa;
– da pospešujejo razvoj športa in rekreacije;
– da gradijo, vzdržujejo in urejajo lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine…

Peticijo je podpisalo nekaj manj kot 100 članov in podpornikov društva. Peticije niso podpisovali mladoletni otroci, ki tekmujejo, teh pa je v klubu približno150.
Peticijo s kopijami podpisov bomo v celoti posredovali Občini Ilirska Bistrica, občinskim svetnikov in medijem iz našega območja.
Pričakujemo podporo javnosti, od odgovornih pa resen razmislek in hitro ukrepanje v smeri učinkovite rešitve nastale težave.
Menimo, da si naši aktivni športniki pa tudi vsi ostali zaslužijo korekten in spoštljiv odnos predvsem pa možnost napredovanja na športnem področju, ki jih oblikuje v zdrave in uspešne ljudi.

Za NK Ilirska Bistrica
Milena Urh